Nieuwste blogs

Het gemeentelijk mobiliteitsplan

Rutger Moons 28/02/2014
Als voorzitter van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een woordje uitleg over de leukste en drukst bezochte commissie in Herentals:
 
De Commissie Mobiliteit van 27 februari 2014 behandelde het gemeentelijke mobiliteitsplan.
Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Aan de hand van dit plan kan de gemeente immers doordachte, doelgerichte aanpassingen doorvoeren met als doel de mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren.

Het hele mobiliteitsplan uitleggen zou te lang duren. Het is terug te vinden op de volgende link: http://www.herentals.be/mobiliteitsplan.

Toch even de highlights meegeven die gepresenteerd werden op de commissie:

Duurzame mobiliteit staat centraal:
  • Het station wordt een uitgebreid openbaar vervoer knooppunt;
  • Herentals wordt gepromoot als fietsstad;
  • Er wordt ingezet op een toegankelijk en aantrekkelijk openbaar domein;
  • De zone 30 in woonwijken wordt uitgebreid;
  • We gaan voor het behoud van een rustig en aantrekkelijk buitengebied;
  • ...
In het mobiliteitsplan staat een concrete actietabel die om de 2 jaar zal herzien en aangepast worden waardoor de evolutie van nabij kan opgevolgd worden.

Indien u nog vragen zou hebben kan u uiteraard bij mij of de gemeente terecht.

Met gedreven groet,

Rutger Moons


Lees meer

Een lepeltje suiker

Bart Michiels 22/10/2013
Ik vind het soms rare tijden. De laatste jaren lijkt de wereld me op een of andere manier ingewikkelder te worden. Complexer, maar ook harder. En soms zelfs zuriger. Zeker de laatste maanden bekruipt me soms een akelig gevoel. Lees de krant, kijk naar het journaal, en alles lijkt een hoop killer dan pakweg 6 jaar geleden. De crisis zal er wel mee te maken hebben, denk ik dan.
De hoofdverantwoordelijke voor dat rare gevoel lijken me de politiek en het beleid te zijn. Het debat wordt minder genuanceerd, de discussies nog meer zwart-wit dan ze waren, en bijna automatisch wordt de samenleving killer, harder en zuriger. Een beetje zoals een veel te onrijpe peer die je net uit de koelkast hebt gehaald.
Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb mijn peren graag mals, sappig en zoet. En zo mag mijn samenleving ook smaken en voelen: wat zachter, warmer en zoeter dan ze nu is. En precies daarom ga je dan de politiek in. Vanuit een soms onverklaarbare drang en onweerstaanbare dwang om toch maar een steentje in de rivier te verleggen. Ik hoop dat alle politici –van welke kleur dan ook- die aandrang herkennen.
Ik mag dat wel hopen, maar ik zie dat er een hoop politici zijn die niet verzoeten, maar verzuren. Kijk maar naar de burgemeester van Antwerpen. Hij speelt perfect in op hardheid en zurigheid. Ik heb het dan nog niet over zijn beleid, maar over zijn stijl, zijn lichaamstaal en alles wat rond zijn beleid hangt. Toen onze nieuwe koning zijn stad bezocht, was Bart De Wever het perfecte symbool van de zure burger.

Nee, ik ben ook geen fan van het koningshuis. En ik wil het niet zozeer hebben over de keuze van zijn leeuwtjes-stropdas. Hoewel: ik vind het een beetje raar dat iemand die zijn personeel achter het loket wil verbieden om een regenboog-T-shirt te dragen, zelf een expliciet symbool draagt wanneer hij zijn hele stad vertegenwoordigt.
Maar hebt u het ook gezien? De kilte in zijn blik, de afstandelijkheid tegenover Filip, maar ook zijn verkrampte mond en cynische lichaamshouding? De Blijde Intrede werd een Zurige Intrede.
Ik zag op dat moment dat Bart De Wever zijn job niet graag deed. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik verkies een burgemeester die blij kan zijn, en onze wereld ook blijer kan maken.

Misschien moet hij eens een lepeltje suiker door zijn dieetsapjes roeren?
Lees meer

Is het einde van de solidariteit nabij?

Peter Bellens 21/10/2013
In de voorbije weekendeditie van de krant De Morgen bracht de Brusselse professor Mark Elchardus onthutsend nieuws. 40 % van de Vlamingen vindt dat er in de gezondheidszorg eerst bespaard moet worden op zorg voor ouderen en terminaal zieken. Liever snoeien in het comfort dat we kunnen aanbieden aan onze oudste en zwakste medemensen, dan kiezen voor maatregelen waar niemand echt slechter van wordt, maar die leiden tot meer efficiëntie.

Menen we dat nu echt? Zijn twee op vijf mensen echt van mening dat wanneer een persoon een bepaalde leeftijd bereikt heeft, elke investering in diens gezondheid niet langer zinvol is? Of erger nog, niet meer rendabel? Komt het echt zover dat we onze grootouders die enkele decennia geleden hard gewerkt hebben om onze opleidingen en onze welvaart te betalen, als een last gaan beschouwen? Niet meer productief dus niet meer de moeite om geld aan uit te geven? Hebben zij dan geen recht op de zorg waar ze tijdens hun loopbaan belastingen voor betaald hebben? Het getuigt allerminst van respect, dankbaarheid en historisch besef.

Er is ooit nog een periode in onze recente geschiedenis geweest waar de zwaksten de tol moesten betalen en vernietigd werden.

Daarom roep ik iedereen op om tegen deze verzuurde mentaliteit in te gaan! Het is onaanvaardbaar dat zo beredeneerd, zelfs mathematisch, bepaald wordt aan wie we zorg aanbieden en aan wie niet of niet meer. Wie overbodig wordt en wie niet! Laat de geschiedenis de geschiedenis blijven!

Peter Bellens, Herentals

Gedeputeerde provincie Antwerpen
Lees meer

De Herentalse poorten

Rutger Moons 17/09/2013
In het kader van het Vlaamse vrachtroutenetwerk waarover eerder wat commotie ontstaan is in de pers kwam er terug een idee naar boven dat ik ooit van iemand gehoord had:

Zowel het Vlaamse vrachtroutenetwerk en het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal) hebben tot doel het vrachtverkeer in de (voor de bewoners) minst belastende richting te sturen. Vanzelfsprekend dienen hiervoor een hele hoop wegwijzers (grote en kleine) te worden aangepast.

Misschien is het een leuk idee om (als er dan toch veel borden moeten vervangen worden) de knooppunten op de ring te “benoemen met een poort” (zoals in andere steden het geval is). Ik heb er enkele op een kaartje gezet maar er zijn vast wel enkele namen te bedenken die een geschiedkundige referentie hebben naar wat er vroeger ooit geweest is.

Voor bezoekers kunnen de verwijzing naar de poorten (toegangen tot Herentals) een hulp zijn als hieraan de parkeerroutes gekoppeld worden. (In de zin van Parking: Ziekenhuis volg Neder-poort). Ook voor de hulpdiensten zou dit meteen een verwijzing kunnen zijn naar de te volgen richting.

Meteen komt zo terug een stukje geschiedenis, waar Herentals zo rijk aan is, terug naar boven!

Lees meer

Onderhoudssnoei en onderzoek bescherming monumentale linde in Morkhoven

Mien Van Olmen 5/09/2013
De oude linde aan de Molenstraat in Morkhoven kreeg vandaag een onderhoudssnoei. Deze linde staat op het openbare domein en de stad Herentals is bijgevolg verantwoordelijk voor deze boom. In 2008 werd deze boom laatst gesnoeid in opdracht van het stadsbestuur. Een nieuwe onderhoudssnoei op korte termijn bleek noodzakelijk, zowel voor het behoud van de gezondheid van deze monumentale boom als voor het garanderen van de veiligheid van omwonenden en passanten.

Aangezien het om een zeer oude, waardevolle linde gaat, werd het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete betrokken. De stad werkte  vorig jaar al zeer succesvol samen met dit Regionaal Landschap voor het snoeien van de waardevolle dreven in de Ghellincklaan en de Kruisstraat in Noorderwijk. Met zeer veel expertise, maar ook met een bruisend enthousiasme, schaart dit Regionaal Landschap zich achter het behoud en garanderen ze deskundig onderhoud van dergelijke beeldbepalende landschapselementen!

Deze lindeboom in de Molenstraat is zeer kenmerkend voor het dorpsgezicht van Morkhoven en is vermoedelijk meer dan 200 jaar oud. Door recent opzoekwerk van wijkagent en archivaris, rijst het vermoeden dat de boom werd aangeplant als vrijheidsboom ten tijde van de Brabantse omwenteling door de Fransen (1789-1791). In België bestaan nog slechts enkele van deze vrijheidsbomen. Verder onderzoek zal dit moeten uitklaren! In samenwerking met Onroerend Erfgoed zal op zeer korte termijn een dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd worden om de leeftijd en de groeisnelheid te achterhalen. De stad en het Regionaal Landschap onderzoeken verder de mogelijkheden om deze boom te laten erkennen als beschermd monument.

De deskundige snoei vandaag heeft deze linde ongetwijfeld deugd gedaan, ik ben alvast benieuwd naar de verhalen die achter dit levende monument schuilen!

Mien Van Olmen
Schepen leefmilieu - monumenten en landschappen Stad Herentals
Lees meer
Toon meer blogberichten

Tweets