Nieuwste blogs

Speelterreintjes.

Rutger Moons 3/09/2014
Op een aantal speeltereintjes in Herentals werden, na een negatief inspectieverslag van IOK, de speeltuigjes weggenomen:Op de gemeenteraad van juni heb ik reeds gepolst naar de stand van zaken van de weggenomen speeltuigen op een aantal speelterreintjes. De gunningswijze en de lastenvoorwaarden werden vastgelegd in de gemeenteraad van 1/7/2014. Nog 2 korte vraagjes:

 1. Een aantal firma’s werden aangeschreven. Is er al zicht op een gunning?

 

Na een telefoontje aan de jeugddienst begin dit jaar werd me gemeld dat er in de buurt een bevraging zou komen over welke speeltuigen er best zouden komen zodat de buurt enige inspraak kreeg.
Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Als deze nog georganiseerd en verwerkt zal moeten worden waarna de toestellen nog geplaatst moeten worden zal “dit najaar” misschien krap worden.

 1. Kan ik een concrete datum doorgeven aan de bedroefde moeders? Of moet ik eerst ergens een speeltuigje gaan knuffelen voor er vaart in het dossier komt ;-) ?

 

Antwoord vanuit de schepen:
Het is jammer dat het dossier vertraging heeft opgelopen door drukte op de diensten, wat de schepen ook ten zeerste betreurt.
 1. In de loop van september zal een aannemer worden aangesteld die hopelijk  nog dit jaar de speeltuigen zal kunnen plaatsen;
 2. Om het dossier niet nog meer vertraging te doen oplopen werd de inspraakronde overgeslagen.

 

Hopelijk zullen de vernieuwe speeltuigjes dus nog dit jaar (feestelijk) kunnen geopend worden.

Lees meer

Zebrapaden op de Poederleeseweg

Rutger Moons 30/08/2014
Een tijdje geleden is de Poederleeseweg (eindelijk!) grondig vernieuwd. (Over het feit dat het jammer is dat niet meteen vrijliggende fietspaden werden aangelegd zal ik maar niet uitweiden.)
Bij deze heraanleg is de voetgangersoversteek in het verlengde van de Rankenstraat niet opnieuw aangebracht. De reden hiervoor is niet een gebrek aan verf of een vergetelheid. Ik probeer het even duidelijk te maken in een aantal punten:
 
 • De Poederleeseweg is een gewestweg in beheer van de Vlaamse Overheid;
 • In “dit beheer” staat op het allerhoogste niveau de verkeersveiligheid (dit is niet alleen bij de Vlaamse Overheid zo maar bij eender welke (weg-beherende)overheid);
 • Op gewestwegen is verder de doorstroming belangrijk (wat inhoud dat het de bedoeling is dat voertuigen niet in de file staan maar kunnen rijden);
 
 • Aan het kruispunt Olympiadelaan - Poederleeseweg was de doorstroming niet optimaal wat tijdens de spitsmomenten lange files tot gevolg had;
 • Vandaar de plaatsing van verkeerslichten die het fileleed al enigszins kunnen verlichten;
 • Een drukke weg, wat de Poederleeseweg zeker is, oversteken kan nergens zo veilig gebeuren als aan verkeerslichten;
 • Daarom werden aan de verkeerslichten voetgangersoversteken voorzien die de voetgangers (naar het Netepark wandelende schoolkinderen) en fietsers veilig naar de overkant geleiden;
 
 • Probleem dat nog overbleef is dat auto’s op het voetpad parkeren waardoor het niet kan gebruikt worden;
 • Daarom werden er omega-beugels geplaatst die het parkeren enerzijds moeten verhinderen en het anderzijds veiliger moeten maken voor de schoolgaande kinderen;
 •  


 

 • Jammer dat er nog steeds (op de weinige ruimte die overblijft) auto’s parkeren waardoor de voetganger gedwongen wordt extreem gevaarlijke manoeuvres uit te voeren om de geparkeerde auto te passeren;

 
Een parkeerverbod lijkt dan ook nodig om het parkeren (wat in de eerste plaats op een voetpad al niet mag) te verbieden.  
Lees meer

Vlaanderen d.d. 26/5/2014

Rutger Moons 8/05/2014
Gisteren was Servais Verherstraeten op bezoek in het Koetshuis in Herentals. Hij kwam er de 6e staatshervorming toelichten. Eén ding moet je hem wel meegeven en dat is dat onze staatssecretaris de gave heeft om ingewikkelde materie op een begrijpelijke manier uit te leggen.
Ik ga geen poging doen zijn uiteenzetting terug uiteen te zetten want vermoedelijke zal ik toch de mist ingaan.

Tijdens de presentatie waarbij hij dieper inging op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die van het Federale niveau naar het Vlaamse niveau verschuiven schuwde hij de daadkrachtige uitspraken niet “Wat we zelf doen, doen we anders” en “Wat we zelf doen, doen we sneller”. Wat ik echter niet hoorde tijdens zijn uiteenzetting was: “Wat we zelf doen, doen we beter”.

Dus toen ik hem de vraag stelde vond ik het antwoord toch wel verontrustend: kort gezegd komt het erop neer dat er onvermijdelijk, grote besparingen aankomen. Besparingen die wel zullen meevallen aangezien de economie terug begint aan te trekken. De vraag “wat zal er dan gebeuren als de economie niet aantrekt” brandde op mijn lippen maar heb ik maar wijselijk niet gesteld.

Ik ben toch benieuwd of we volgend jaar na het invullen van onze belastingbrief zullen achterovervallen van de enorme sommen die we zullen terugkrijgen van Vadertje Staat.

Ik hoop het maar vrees er toch een beetje voor: want wat we zelf doen, proberen we beter te doen maar of we hier zelf ook beter van zullen worden zal de toekomst moeten uitwijzen …
Lees meer

Het gemeentelijk mobiliteitsplan

Rutger Moons 28/02/2014
Als voorzitter van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een woordje uitleg over de leukste en drukst bezochte commissie in Herentals:
 
De Commissie Mobiliteit van 27 februari 2014 behandelde het gemeentelijke mobiliteitsplan.
Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Aan de hand van dit plan kan de gemeente immers doordachte, doelgerichte aanpassingen doorvoeren met als doel de mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren.

Het hele mobiliteitsplan uitleggen zou te lang duren. Het is terug te vinden op de volgende link: http://www.herentals.be/mobiliteitsplan.

Toch even de highlights meegeven die gepresenteerd werden op de commissie:

Duurzame mobiliteit staat centraal:
 • Het station wordt een uitgebreid openbaar vervoer knooppunt;
 • Herentals wordt gepromoot als fietsstad;
 • Er wordt ingezet op een toegankelijk en aantrekkelijk openbaar domein;
 • De zone 30 in woonwijken wordt uitgebreid;
 • We gaan voor het behoud van een rustig en aantrekkelijk buitengebied;
 • ...
In het mobiliteitsplan staat een concrete actietabel die om de 2 jaar zal herzien en aangepast worden waardoor de evolutie van nabij kan opgevolgd worden.

Indien u nog vragen zou hebben kan u uiteraard bij mij of de gemeente terecht.

Met gedreven groet,

Rutger Moons


Lees meer

Een lepeltje suiker

Bart Michiels 22/10/2013
Ik vind het soms rare tijden. De laatste jaren lijkt de wereld me op een of andere manier ingewikkelder te worden. Complexer, maar ook harder. En soms zelfs zuriger. Zeker de laatste maanden bekruipt me soms een akelig gevoel. Lees de krant, kijk naar het journaal, en alles lijkt een hoop killer dan pakweg 6 jaar geleden. De crisis zal er wel mee te maken hebben, denk ik dan.
De hoofdverantwoordelijke voor dat rare gevoel lijken me de politiek en het beleid te zijn. Het debat wordt minder genuanceerd, de discussies nog meer zwart-wit dan ze waren, en bijna automatisch wordt de samenleving killer, harder en zuriger. Een beetje zoals een veel te onrijpe peer die je net uit de koelkast hebt gehaald.
Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb mijn peren graag mals, sappig en zoet. En zo mag mijn samenleving ook smaken en voelen: wat zachter, warmer en zoeter dan ze nu is. En precies daarom ga je dan de politiek in. Vanuit een soms onverklaarbare drang en onweerstaanbare dwang om toch maar een steentje in de rivier te verleggen. Ik hoop dat alle politici –van welke kleur dan ook- die aandrang herkennen.
Ik mag dat wel hopen, maar ik zie dat er een hoop politici zijn die niet verzoeten, maar verzuren. Kijk maar naar de burgemeester van Antwerpen. Hij speelt perfect in op hardheid en zurigheid. Ik heb het dan nog niet over zijn beleid, maar over zijn stijl, zijn lichaamstaal en alles wat rond zijn beleid hangt. Toen onze nieuwe koning zijn stad bezocht, was Bart De Wever het perfecte symbool van de zure burger.

Nee, ik ben ook geen fan van het koningshuis. En ik wil het niet zozeer hebben over de keuze van zijn leeuwtjes-stropdas. Hoewel: ik vind het een beetje raar dat iemand die zijn personeel achter het loket wil verbieden om een regenboog-T-shirt te dragen, zelf een expliciet symbool draagt wanneer hij zijn hele stad vertegenwoordigt.
Maar hebt u het ook gezien? De kilte in zijn blik, de afstandelijkheid tegenover Filip, maar ook zijn verkrampte mond en cynische lichaamshouding? De Blijde Intrede werd een Zurige Intrede.
Ik zag op dat moment dat Bart De Wever zijn job niet graag deed. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik verkies een burgemeester die blij kan zijn, en onze wereld ook blijer kan maken.

Misschien moet hij eens een lepeltje suiker door zijn dieetsapjes roeren?
Lees meer
Toon meer blogberichten

Tweets