Nieuwste blogs

Milieuboot

Rutger Moons 19/03/2015CD&V afdeling Herentals nodigt je op 25 april 2015 uit op een unieke en leerrijke trip op het Albertkanaal. Een milieuboot neemt je mee voor een boeiende en leerrijke verkenning van het grootste kanaal dat door onze stad stroomt. 3 uur lang vaar je mee met een binnenschip. Ondertussen maak je kennis met het kanaal waarop je vaart, het leven op en om het water, het belang van water en watersystemen. Je ondervindt waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzaam omgaan met water en waterlopen van levensbelang zijn.

Deelname is gratis, je hoeft je enkel in te schrijven bij gemeenteraadslid Rutger Moons (rutgermoons@hotmail.com - 0478/56.01.52). Het aantal plaatsen is beperkt, hou hier rekening mee voor je inschrijving.

Iedereen is welkom, ook je kinderen. De gids zal zijn uitleg aanpassen aan het aanwezige publiek. De boot vertrekt om 14u en zal terug zijn om 17u, afstappen onderweg kan niet. De vertrekplaats wordt je meegedeeld bij inschrijving.

Mis deze kans niet, dit is een bijzonder leerrijke ervaring.
Lees meer

Bus komt zo!

Bart Michiels 1/12/2014

Op de Herentalse gemeenteraad van 2 december zetten raadsleden Ludo Van den Broeck en Bart Michiels de Lijn opnieuw op de agenda. Vlak voor vorige gemeenteraad kregen we immers goed nieuws van De Lijn: vanaf half december rijdt er opnieuw elk uur een bus tussen Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

“Dat alles is het resultaat van diverse actiegroepen en een goed overleg van onze schepen Jan Michielsen”, zegt fractieleider Bart Michiels. “Vanuit CD&V bundelden we ook een aantal reacties vanuit allerlei verenigingen, en die tonen zich kritisch verheugd over de bus die zo komt. Maar het werk zit er nog niet op, want de lijn stopt voorlopig aan Morkhoven – Statie.”

“Precies daarom vroegen we op de gemeenteraad verduidelijking,” vult Ludo Van den Broeck aan. “In Morkhoven leeft nu het gevoel dat de mensen door deze oplossing maar half bediend worden. Het zou fantastisch zijn mocht de lijn nog kunnen doorgetrokken worden naar Morkhoven-Dorp.”

Op de gemeenteraad verduidelijkte schepen van mobiliteit Jan Michielsen de lange weg die hij al heeft afgelegd: “De besprekingen met de Lijn hebben voorlopig dit resultaat opgeleverd. Ik heb tijdens de onderhandelingen met De Lijn erop aangedrongen om tot in Morkhoven-Dorp te rijden. Omdat ik volhield, heeft de Lijn nog 4 extra testritten ondernomen om dit verder te onderzoeken. Het gaat hier over minutenwerk. De Lijn is verplicht om af te stemmen op de aankomst en vertrekken van de treinen. Uit de testritten bleek dat het dan niet haalbaar was om nog tijdig in het station van Herentals te geraken. Maar we blijven echter volhouden, en vragen of er hier toch geen oplossing mogelijk zou zijn. Over 6 maanden is er een evaluatie, en brengen we dit opnieuw op de agenda.”

CD&V zal dus blijven ijveren voor een nog betere verbinding, waarmee alle inwoners van Groot-Herentals nog meer gebaat zullen zijn.
Lees meer

Speelterreintjes.

Rutger Moons 3/09/2014
Op een aantal speeltereintjes in Herentals werden, na een negatief inspectieverslag van IOK, de speeltuigjes weggenomen:Op de gemeenteraad van juni heb ik reeds gepolst naar de stand van zaken van de weggenomen speeltuigen op een aantal speelterreintjes. De gunningswijze en de lastenvoorwaarden werden vastgelegd in de gemeenteraad van 1/7/2014. Nog 2 korte vraagjes:

 1. Een aantal firma’s werden aangeschreven. Is er al zicht op een gunning?

 

Na een telefoontje aan de jeugddienst begin dit jaar werd me gemeld dat er in de buurt een bevraging zou komen over welke speeltuigen er best zouden komen zodat de buurt enige inspraak kreeg.
Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Als deze nog georganiseerd en verwerkt zal moeten worden waarna de toestellen nog geplaatst moeten worden zal “dit najaar” misschien krap worden.

 1. Kan ik een concrete datum doorgeven aan de bedroefde moeders? Of moet ik eerst ergens een speeltuigje gaan knuffelen voor er vaart in het dossier komt ;-) ?

 

Antwoord vanuit de schepen:
Het is jammer dat het dossier vertraging heeft opgelopen door drukte op de diensten, wat de schepen ook ten zeerste betreurt.
 1. In de loop van september zal een aannemer worden aangesteld die hopelijk  nog dit jaar de speeltuigen zal kunnen plaatsen;
 2. Om het dossier niet nog meer vertraging te doen oplopen werd de inspraakronde overgeslagen.

 

Hopelijk zullen de vernieuwe speeltuigjes dus nog dit jaar (feestelijk) kunnen geopend worden.

Lees meer

Zebrapaden op de Poederleeseweg

Rutger Moons 30/08/2014
Een tijdje geleden is de Poederleeseweg (eindelijk!) grondig vernieuwd. (Over het feit dat het jammer is dat niet meteen vrijliggende fietspaden werden aangelegd zal ik maar niet uitweiden.)
Bij deze heraanleg is de voetgangersoversteek in het verlengde van de Rankenstraat niet opnieuw aangebracht. De reden hiervoor is niet een gebrek aan verf of een vergetelheid. Ik probeer het even duidelijk te maken in een aantal punten:
 
 • De Poederleeseweg is een gewestweg in beheer van de Vlaamse Overheid;
 • In “dit beheer” staat op het allerhoogste niveau de verkeersveiligheid (dit is niet alleen bij de Vlaamse Overheid zo maar bij eender welke (weg-beherende)overheid);
 • Op gewestwegen is verder de doorstroming belangrijk (wat inhoud dat het de bedoeling is dat voertuigen niet in de file staan maar kunnen rijden);
 
 • Aan het kruispunt Olympiadelaan - Poederleeseweg was de doorstroming niet optimaal wat tijdens de spitsmomenten lange files tot gevolg had;
 • Vandaar de plaatsing van verkeerslichten die het fileleed al enigszins kunnen verlichten;
 • Een drukke weg, wat de Poederleeseweg zeker is, oversteken kan nergens zo veilig gebeuren als aan verkeerslichten;
 • Daarom werden aan de verkeerslichten voetgangersoversteken voorzien die de voetgangers (naar het Netepark wandelende schoolkinderen) en fietsers veilig naar de overkant geleiden;
 
 • Probleem dat nog overbleef is dat auto’s op het voetpad parkeren waardoor het niet kan gebruikt worden;
 • Daarom werden er omega-beugels geplaatst die het parkeren enerzijds moeten verhinderen en het anderzijds veiliger moeten maken voor de schoolgaande kinderen;
 •  


 

 • Jammer dat er nog steeds (op de weinige ruimte die overblijft) auto’s parkeren waardoor de voetganger gedwongen wordt extreem gevaarlijke manoeuvres uit te voeren om de geparkeerde auto te passeren;

 
Een parkeerverbod lijkt dan ook nodig om het parkeren (wat in de eerste plaats op een voetpad al niet mag) te verbieden.  
Lees meer
Toon meer blogberichten

Tweets